Sentencje

Dzieci najuważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich.

Przegląd

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
Witaj na stronie startowej

W naszym Przedszkolu każde dziecko

czuje się bezpieczne, szczęśliwe

i osiąga sukces na miarę

swoich możliwości.

 

  • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
  • Przedszkole wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
  • Przedszkole pomaga budować system wartości, czyli wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej rozumiały co jest dobre a co złe.
  • Przedszkole wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych, i rozwija ich umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, teatr i plastykę.
  • Przedszkole stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.