Sentencje

Kiedy dzieci nic nie robią - robią głupstwa.

Przegląd

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
Aktualności
Warunki przyjęcia

Informacja dla rodziców o zapisach dzieci

do Przedszkola nr 10 na rok szkolny 2017/2018

Do Przedszkola nr 10 w Lublinie przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć
do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

- W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.

- Dzieci w wieku 5 lat zostały objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (Dz. U. z dnia 19 marca 2009 r. Nr 56, poz. 458).

- W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z dnia 23 lutego 2004 r. Nr 26, poz. 232).

- Powyższy tryb zapisu dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014 dotyczy również rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu zobowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola prawidłowo wypełnioną

Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić i wydrukować na stronie:

http://www.przedszkola-zapisy.lublin.eu

 

W przypadku braku możliwości wypełnienia i wydrukowania karty zgłoszeń będzie ją można pobrać pobierać u dyrektora przedszkola.

Wypełnione karty zgłoszeń prosimy składać u dyrektora przedszkola.

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

-wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń;

 - posiedzenie komisji kwalifikacyjnej;

- weryfikacja list dzieci w systemie;

- wywieszenie list przyjętych dzieci do przedszkola;

 

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dzieci do przedszkola przekracza liczbę miejsc,
o przyjęciu dzieci decyduje komisja powołana przez dyrektora przedszkola.

 

W skład komisji wchodzą:

- dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący;

- przedstawiciel rady pedagogicznej;

- przedstawiciel rady rodziców;

 

 
Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja do Przedszkola nr 10 w Lublinie
na rok szkolny 2017/2018:

Wnioski należy wypełnić poprzez platformę rekrutacyjną dostępną na stronie:

www.rekrutacja.p.lublin.eu (link aktywny od 10 kwietnia br.)

Wydrukowany wniosek należy złożyć w formie papierowej jedynie w placówce pierwszego wyboru. 

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Postępowanie rekrutacyjne

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

27.03.2017

godz.8.00

06.04.2017

godz.15.00

2.

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

10.04.2017

godz.8.00

3.

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców

10.04.2017

godz.8.00

05.05.2017 godz.15.00

4.

Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców

05.05.2017

godz.15.00

5.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców

30.05.2017

godz.8.00

6.

Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania

30.05.2017

godz.8.00

09.06.2017 godz.15.00

7.

Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców

13.06.2017

godz.8.00

 

Postępowanie uzupełniające

 

8.

Publikacja wolnych miejsc  – otwarcie strony dla rodziców

19.06.2017

godz.8.00

9.

Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców

19.06.2017

godz.8.00

23.06.2017 godz.15.00

10.

Rekrutacja uzupełniająca – Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców

23.06.2017

godz.15.00

11.

Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców

07.07.2017

godz.8.00

12.

Rekrutacja uzupełniająca – Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania

07.07.2017

godz.8.00

14.07.2017

godz.15.00

13.

Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców

18.07.2017

godz.15.00