Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Przedszkole nr 10 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność  cyfrową swojej strony internetowej http://www. p10.lublin.eu zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:
Przedszkole nr 10 w Lublinie, ul. Zuchów 4
tel: 81 533 80 29
e-mail: poczta@p10.lublin.eu
www.p10.lublin.eu


Data publikacji strony internetowej: rok 2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: Wrzesień 2020 r.


Informacja o dostępności cyfrowej

Strona internetowa częściowo nie spełnia wytycznych dla dostępności treści interaktywnych, określonych Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu następujących niezgodności :
    • brak dostępności cyfrowej części plików;
    • brak warstwy tekstowej skanowanych dokumentów;
    • brak opisów alternatywnych publikowanych zdjęć i infografik;
    • brak możliwości nawigacji strony z poziomu samej klawiatury;


Brak dostępności cyfrowej treści interaktywnych opublikowanych na stronie internetowej Przedszkola nr 10 w Lublinie zaistniał z uwagi na fakt, że posiadają strukturę bez możliwości konwersji i dostosowania formatu.