Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Przedszkola nr 10 w Lublinie


Dane teleadresowe jednostki:
Przedszkole nr 10
ul.
Zuchów4
20-
047 Lublin
tel. 81
533 8029

  •  Aby wejść do budynku należy pokonać schody oraz dwie pary drzwi wejściowych.
  •  Budynek jest dwupoziomowy – aby dostać się na poziom powyżej parteru, należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
  •  W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  •  Na terenie placówki znajduje się parking samochodowy dla pracowników, rodziców bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Około 100 metrów od terenu przedszkola znajduje się parking osiedlowy z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
  •  Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
  •  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP Przedszkola nr 10 prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Małgorzata Bartoszewicz – Dyrektor Przedszkola, poczta@p10.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 815338029. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.