O Przedszkolu

 • Przedszkole nr 10 funkcjonuje od 1954 r. i jest jednym z najstarszych przedszkoli w Lublinie znajdującym się w spokojnej dzielnicy Wieniawa.
 • Budynek przedszkola otoczony jest ogrodem z dużą ilością zieleni, w którym wyodrębnione zostało miejsce na plac zabaw. Wyposażony jest w sprzęt terenowy posiadający stosowne certyfikaty i atesty bezpieczeństwa .
 • Sale zajęć są słoneczne, przestronne dobrze wyposażone w zabawki oraz pomoce dydaktyczne dla dzieci. W każdej sali znajdują się kąciki zainteresowań dla dzieci m.in. (plastyczny, teatralny, przyrody, książki, domowy, konstrukcyjny) pozwalające na ich samodzielną aktywność.
 •   Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są posiłki zgodnie z obowiązującymi norami żywienia dzieci.
 • Nauczyciele realizują programy własne, projekty edukacyjnewykorzystują metody aktywizujące m.in. „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, „Metoda Dobrego Startu” – prof. M. Bogdanowicz, elementy odimiennej metody nauki czytania I. Majchrzak, techniki twórczego myślenia m. in. burza mózgów; analogia personalna, kreatywne rysowanie, pedagogika zabawy, aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss, metodę projektu.
 • Osiągnięciem naszej placówki jest uzyskanie certyfikatu ,,Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej’’, który potwierdził prowadzenie i rozwijanie działań na rzecz promocji zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w ramach realizacji w przedszkolu  Programu Szwajcarsko – Polskiej Współpracy ,,KIK- 34’’ pod patronatem MEN.
 • W naszej placówce podejmujemy wiele działań sprzyjających integracji środowiska rodzinnego i przedszkolnego.
 • Organizujemy wycieczki i spotkania edukacyjnych we współpracy z instytucjami lokalnymi m.in.(lekcje folkloru w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca, lekcje muzealne, wycieczki przyrodnicze, spotkania ze sztuką w Galerii Labirynt, spotkania edukacyjne prowadzone przez Pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, Szkoły Podstawowej nr 21, Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną).
 • Przedszkole nr 10 jest placówką, która tworzy przyjazną atmosferę, klimat dający dzieciom poczucie bezpieczeństwa  i dobrą adaptację. Otwartą na potrzeby  i oczekiwania rodziców. Jest przedszkolem partnerskim, w którym dziecko traktowane jest podmiotowo, z szacunkiem oraz troską o jego wszechstronny rozwój. Umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań i zdolności, oraz wspiera dzieci, których rozwój nie przebiega harmonijnie. Podejmowane są działania umożliwiające kształtowanie właściwych postaw społecznych, budowania prawidłowych relacji w kontaktach  z rówieśnikami i dorosłymi. Dzieci wprowadzane są w świat wartości estetycznych, rozwijane są ich umiejętności wypowiadania się przez muzykę, teatr i plastykę.
 • Wspieranie rozwoju dzieci, odkrywanie ich możliwości, gromadzenie różnych doświadczeń umożliwia osiągnięcie przez przedszkolaki dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej.
 • Pracownicy naszego przedszkola dbają o to aby, każde dziecko czuło się bezpieczne, szczęśliwe i osiągało sukces na miarę swoich możliwości.