RODO

Ochrona danych osobowych w Przedszkolu nr 10:

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Bartłomiej Maciak
adres e-mail: iod@lco.lublin.eu
tel. 814666414

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 10 w Lublinie jest dostępna w poniższym pliku.